Oferta

Pomiary

sytuacyjno - wysokościowe

 • Sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej
 • Pomiary realizacyjne:
  • wytyczanie budynków i budowli
  • wytyczanie sieci uzbrojenia terenu
 • Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.:
  • elektroenergetycznych
  • wodociągowych
  • kanalizacyjnych: sanitarnych, deszczowych, przemysłowych, itp.
  • gazowych
  • telekomunikacyjnych i TV kablowych
  • ciepłowniczych
  • technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju.
 • Pomiary powierzchni lokali

Prace

geodezyjno - prawne

 • Rozgraniczenia
 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienia punktów granicznych

Prace

geodezyjne przy obiektach budowlanych

Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną zarówno obiektów kubaturowych jak i liniowych.

 • Opracowanie geodezyjnego planu realizacyjnego inwestycji w oparciu o dokumentację projektowa i plan zagospodarowania terenu
 • Zakladanie ralizacyjnej osnowy sytuacyjno - wysokościowej, reperów roboczych, kontrolnych itp...
 • Geodezyjne tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia technicznego terenu - pomiary realizacyjne
 • Geodezyjną obsługę procesu budowlanego w toku budowy i montazu obiektów budowlanych m..in:
  • pomiary odkształcen i przemieszczen budynków i budowli
  • pomiary przemieszczen podłoza (gruntu) oraz wyznaczanie ich wartości
  • pomiary wykonywane w celu ustalenia objetości mas ziemnych
 • Sporządzenie dokumentacji i szkiców z wykonanych wytyczeń, obsługi montażu, pomiarów realizacyjnych, pomiarów odkształceń i przemieszczeń; dokonywanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy i montażu
 • Inwentaryzacje zrealizowanych obiektów budowlanych